Spara energi - välj rätt typ av belysning!

Spara energi - Välj rätt typ av belysning!


På den här sidan har vi samlat information till dig som vill veta mer om hur du kan spara energi genom att välja rätt typ av belysning
Det finns många olika sätt att spara energi och med rätt lampor så står belysningen i hemmet för en avsevärt mycket liten del av den totala energiförbrukningen i våra hem, de stora bovarna i hemmet är bland annat duschen, inomhusklimat och vitvaror.

Rätt ljuskälla  - sparar energi
Rätt ljuskälla gör att du minskar din förbrukning av el i hemmet. Genom att välja rätt LED-lampa kan du fortfarande njuta av belysning hemma. En modern LED-lampa använder idag ungefär en tiondel så mycket energi som en glödlampa och en sjundedel så mycket som en halogenlampa.

Som en jämförelse så förbrukar en LED-lampa på tio watt cirka 11 kWh, en halogenlampa sträcker sig till att använda 53 kWh och den gamla klassiska halogenlampan använder 66 kWh. Här kan vi se en markant skillnad på förbrukning.

Smarta lampor använder el även i standby läge
Om du använder smarta lampor så bör du se till så att standby läget är avstängt. Detta kan man enkelt undvika genom att använda till exempel en timer. Dagens energieffektiva LED-lampor har ett ljusutbyte på minst 120 lumen/watt. När du ska välja belysning så är det viktigt att du kollar vilken märkning lampan har. Denna märkning visar hur energieffektiv lampan är på en skala från A++ till E. LED-lampor med klass A++ är en av de absolut energisnålaste lamporna som finns på marknaden idag.

Använd timer eller skymmningsrelä
Med en timer/kopplingsur kan du själv bestämma i förväg när du vill att dina lampor ska vara igång. Till exempel kan du justera utomhusbelysning eller julbelysningen med ett skymmningsrelä som gör att lamporna tänds och släcks automatiskt beroende på ljuset under dagen. Vi säljer både timer och skymmningsrelä för utomhusbruk.